Untitled Document
 
 
 
 
 
 
작성일 : 20-05-08 12:43
2020년 간호조무사취득과정 국비,일반 신입생 모집
 글쓴이 : 부평간호학…
조회 : 5,566  

부평간호학원 간호조무사과정 모집 중!!!!


   국가고시 응시자격 및 유의사항

이론 교육(740시간)  / 실습 교육(780시간) 이수!!

(병원급에서의 실습시간은 400시간이상 필수 입니다.)


                 방문, 전화 상담 환영입니다


                    032-517-1006   


 

.